Site Loader

– We zijn in staat om Geleidingsflux binnen natuurlijke klei te bepalen door een proefopstelling te bouwen die de meting van warmtegeleiding door klei toelaat. Hiervoor zullen we de warmtegeleidingscoëfficiënt berekenen.
– Klei is een betere warmtegeleider dan water, de warmtegeleidingscoëfficiënt van klei is groter dan deze van water
– binnen éénzelfde gewicht aan klei kan meer warmte opgeslagen worden dan binnen hetzelfde gewicht aan water.

Onderstaande zullen de twee proeven verder beschreven worden in “hoofdstuk 7.3 Berekening warmtegeleidingscoëfficiënt van klei” en in “hoofdstuk 7.4 Berekening van de warmtecapaciteit van klei”. Achteraan mijn Geïntegreerde proef heb ik in bijlage de bespreking opgenomen van een eerste proef die ik uitvoerde en die niet gelukt is.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irma!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out