Site Loader

Teoryang Feminismo: Ghost in the Shell
Isang Konseptong Papel
Na Iniharap sa
Mga Kaguruan ng Kagawaran ng Filipino
Senior High School Department
Pamantasan ng Xavier – Ateneo de Cagayan
Lungsod ng Cagayan de Oro
Bilang Bahaging Katuparan
Sa mga pangangailangan ng
Asignaturang Filipino 102
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Ni
Barcelon, Maria Erika S.

Dimakuta, Abdul Monib Jr. I.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Marturillas, Mary Zulekha C.

Marso 2018
Paksa
Ang konseptong papel na ito ay nakasentro sa paniniwala na ang kababaihan ay may pagkakapantay-pantay na responsibilidad sa lipunan. Nakasentro rin dito ang pelikulang Ghost in the Shell 2017 na pinagbibidahan nina Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano. May mahalagang pangyayari sa pelikula na nakikitaan ng diskasyon sa papel na ito.
Ang teoryang ito ay tumutukoy sa kababaihan, ito ang paraan ng pasusuri sa panitikang akda sa mga imahe o posisyong ginagampanan ng mga babaeng karakter at kung ano ang mga temang ikinakabit sa kanila. Nakabatay sa teoryang Feminismo ang nakasaad sa baba:
“Major is the first of her kind: a human who is cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s most dangerous criminals. When terrorism reaches a new level that includes the ability to hack into people’s minds and control them, Major is uniquely qualified to stop it. As she prepares to face a new enemy, Major discovers that her life was stolen instead of saved. Now, she will stop at nothing to recover her past while punishing those who did this to her.”
Malinaw sa naipakitang pahayag sa itaas na akma ang Ghost in the Shell ni Rupert Sanders sa teoryang Feminismo.
Sa daloy ng pelikula, naipakita ang pantay na karapatan ng kababaihang maipagtanggol ang pantay na pampulitka, pangkabuhayan, pangkultural, at panlipunang mga karapatan para sa mga kababaihan. Nabibilang dito ang pagtatatag ng pantay na mga pagkakataon para sa mga kababaihan sa edukasyon at sa paghahanap-buhay.
Sa konseptong papel na ito, mahalagang ating pag-aralan ang femenismo sa panahon noon at sa panahon ngayon. Mahalaga ring ating malaman ang tunay na papel ng mga kababaihan sa mundong kinabibilangan.
Rasyonal/Layunin
Mahalaga ang paksang ito sa pagkat layunin nito na baguhin ang mga de-kahong imahen o paglalarawan sa kababaihan sa anumang uri ng panitikan. Layunin ng pananaw na ito na masuri ang mga akdang pampanitikan sa paningin o perspektiba ng babae. Dahil sa matagal na panahon, halos mga lalaki ang nagsusuri kung kaya hindi man maka-lalaki ang pananaw, ay nagtatanghal lamang ng mga na gawa ng kalalakihan. Kapansin-pansin sa mga akdang mulat sa Feminismo, na ang tauhang babae ay aktibong nakikilahok sa mahahalagang pangyayari sa kwento, may sariling pananaw, at higit sa lahat, may paninindigan bilang tao. Hindi taga-sunod lamang, kundi taga-panguna ng isang pagbabago.

Layunin ng pananaliksik na ito na masagot ang mga sumusunod na katanungan:
1.)Ano ang kahulugan ng teoryang feminismo at ang gamit nito sa panitikan?
2.)Ano ang kaugnayan ng pinagmulan ng teoryang feminism sa gamit nito noon at ngayon?
3.)Ano ang gamit ng teoryang feminism sa gagawing pagsusuri ng pelikulang pinamagatang Ghost in the Shell?
Pamamaraan
Isinagawa ang pananaliksik na ito sa pamamagitan ng nakabalangkas na obserbasyon. Ito ay pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na pokus ng pag-aaral habang sistematikong itinatala ang kanilang pagkilos, interaksyon, pag-uugali sa pamamagitan ng gabay sa obserbasyon.

Tao 1: She is divine
Major: *nanlaban*
Tao 2: *kinorente*
Tao 1: Do not worry sweetie, we have some privacy.

Ang ibig sabihin sa pagkakaroon ng “privacy” ay posibleng gagawa sila ng di kanais-nais. Ating masasabi na ginawa niyang materyal ang isang babae para maibsan ang kanyang kaligayahan.

Maiuugnay ito sa pelikulang Ghost in the Shell dahil itinuturing nila ang mga babae na mahihina, inaapi sa lipunan at tinatawag na mababang uri ng tao sa lipunan. Sapagkat, ginagawa niya itong dahilan para tapak-tapakan at di binibigyan ng importansiya ang pagkakakilanlan ng isang babae.

Panimula
Ang Ghost in the Shell ay tumutukoy sa isang babae na nagngangalang Major Mina Kilian na isang nilalang na may katawang robot at may mayroong taong pag-iisip. Siya ay isang imbensyon ng mga scientist sa kompanyang Hanka Robotics. Siya ay idinesenyo at nilikha bilang isang sandatang pandigmaan.

Kasabay ng pag-usbong ng teknolohiya ang pagbabago sa pagtrato ng kababaihan sa kanilang lipunan. Ang mga babae ay itinuturing na kalibangan nalamang ng kalalakihan. Subalit, si Major mina Kilian ay naiiba, dahil siya lamang ang babaeng ginamit sa pakikipaglaban.

Makikita sa palabas na ang ipinahahatid na mensahe ay tayo ang magdedesisyon sa ating kapalaran. Wikang ani Motoko Kusanagi, “Naniniwala tayo na ala-ala na lamang ang nagbibigay ng aydentidad, pero ang ginagawang kilos ang siyang magbibigay ng totoong pagkakakilanlan sa atin.” Masasalamin dito na ang ating kapalaran ay dumedepende sa bawat kilos na ating ginagawa.

Maiuugnay ito sa teoryang feminism dahil naipapakita sa palabas ang maling pagtrato ng kalalakihan sa kababaihan sa panahon ng pag-usbong ng teknolohiya. Nagbibigay ito ng ideya na mayroong hindi pantay na pagtrato base sa kasarian ng tao. Ito ang isa sa mga rason ng pag-usbong ng kilusang peminista. Nagbigay daan ito kay Motoko Kusanagi na gumawa ng pagbabago at kalaunan ay nakamit niya ang kanyang layunin na baguhin ang de-kahong imahen o paglalarawan sa kababaihan sa anumang uri ng lipunan.

Pagtatalakay
Hindi masama ang maging makabago. At lalong di masama ang sumunod tayo sa mga pagbabagong dulot ng panahon. Ito’y tanda ng pag-unlad. Ngunit huwag nating kalilimutan ang magagandang kaugaliang-Pilipino. Mga kaugaliang maipagmamalaki saan man makarating sa iba’t ibang sulok ng daigdig. Hindi lamang pagpapakita ng maigting na pagmamahal sa bayan at pagsasakripisyo ang mahihinuha sa pagkakaroon ng sangay ng kababaihan sa Katipunan kundi lalo’t higit ang katapangan, pagiging malikhain at katatasan ng pag-iisip ng mga ito. Sinabi niya sa kanyang “Kilusang Feminista at Katipunan” (Santiago, 1992), na bago pa man dagsain ng kanluraning udyok ang ating mga kababaihang ninuno, nauna na sila sa pangangasiwa sa kung ano ang dapat nilang papel, hindi lamang sa maliit na konteksto nito sa bahay na siyang ipinagmamalaking larangan ng pagsupil ng mga kolonyalisador, kung hindi, lalong higit para sa mas malawak na pangangailangan ng sambayanan (Santiago, 1992). Buhay na buhay ang Feministang kaisipan na maitanghal ang mga ambag ng kababaihan sa pagtatanggol sa kasaysayan, higit pa ang kapantayan sa pagitan ng babae at lalaki na siyang ipinaglalaban nito.

Lumilitaw ang feminismo dahil na rin sa paniniwala na karamihan na ang panitikan ay nasa kamay ng mga lalaki. Sinasabing higit na makapangyarihan ang lalaki kumpara sa mga babae kung kaya’t nagiging basehan ng kalakasan ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ang mga akdang pampanitikan na gumagamit ng teoryang ito ay may makatotohanang naglalarawan ng mga karanasan ng kababaihan sa matapat na paraan. Bukod dito, ang mga babae sa panitikan ay inilalarawan ng mga lalakin bilang mahina; maprupok, tanga-tanga, sunod-sunuran, maramdamin, emosyonal, pantahanan, at masama.
Ang feminismo ay teoryang makababae. Laganap ito sa ating lipunan. Gayunpaman, sa pelikulang Ghost in the Shell, ang kritisismo sa mga akdang feminismo ay nakatuon kapwa sa mga kababaihan bilang mambabasa at sa mga kababaihan bilang manunulat dito nakikita ang magiging reaksyon ng mga mambabasa sa mga karakter na ginagampanan ng isang babae sa akda kung ano ang magiging opinyon niya sa mga imaheng ipinakita o ipinapahiwatig ng awtor sa mga karakter na babae at kung ito din ba ay makapukaw sa kanyang kaisipan o damdamin halimbawa, maaring ang isang akda ay naisulat sa modernong panahon na halos lahat ng mga kababaihan sa panahong yaon ay ang mga isinusuot na damit ay pawang masesexy at halos makikita na ang pusod at mga sobrang maliliit na shorts ngunit ang karakter na babae sa akda ay pawang nagsusuot ng mga mahahabang saya o di kaya ng susuot pa rin ng mala-maria klara na mga damit dahil sa ang babae sa akda ay sinusunod niya ang kanyang nakagawiang kultura at maari din na ito ang nagisnan niyang kaugalian sa kanyang magulang at naipasa sa kanya.

Dahil sa modernong panahon ngayon, hindi natin maipagkakaila na labis na napapabayaan ng mga kababaihan ang tunay na papel nila sa lipunan. Maraming manipestasyon ang kapangyarihan sa ating kultura. Maaaring nagmumula ito sa kayamanan, pisikal na anyo, lahi, o kaya ang kasaysayan ng mga kulturang nagkakahidwaan. Sa madaling salita, ang kultura, uri, o ang pinagmulan ng isang tao ay may kinalaman sa kaniyang katayuan sa lipunan. Maaaring siyang ituring na mataas o mababa, malakas o mahina depende sa mga binanggit.
Sa pelikulang Ghost in the Shell, makikita natin ang pagnanais ipakita ng mga babae ang kanilang kapangyarihan. Ipinakita nila ito sa pamamagitan ng pagpapakitang kaya rin nilang gawin ang ginagawa ng mga lalaki at kung minsan pa nga ay kaya pang mahigitan. Ipinakita rin ng pelikulang ito na kayang maghiganti ng babae kung sa tingin niya ay naaabuso na siya at napagsasamantalahan. Nais lamang ng mga babaeng patunayan ang kanilang silbi at kakayahan sa lipunan nating may kinikilingan.

Sa kasalukuyang panahon, malaking hakbang ang nagawa mula noong nakaraan upang makamit ang pantay ng pagtrato sa lalake at babae. Halimbawa na lamang ay ang pantay na pagpapasahod sa mga lalake at babaeng trabahador, ang pagkakaroon ng mga piitan para sa mga babae, ang pagkakaroon ng babae ng kapangyarihang legal at marami pang iba. Sa ating kasaysayan, nakahalal ang taumbayang Pilipino ng dalawang pangulong babae. Marahil ito ay isang indikasyon ng pagyakap ng modernong lipunang Pilipino sa pagkakapantay ng lalake at babae.
Malaking problema sa ating lipunan ngayon ang pagka-api ng babae sa lipunan. Madalas natin mabalitaan ang mga kasong pangagahasa, o di naman kaya’y pagmamaltrat ng kanilang mga amo, asawa, at iba pa. Masakit man kung isipin subalit naging bahagi na ito ng ating lipunan. Masasabi ko ito sapagkat ang pagka-api ng babae ay naging tema ng mga akdang ating binasa. Batay sa pelikulang ito, masasabi natin na ang pagka-api sa mga babae ay makikita sa ating lipunan. Subalit hindi ibig nito sabihing wala tayong magagawa upang tigilin ang ganitong kasamaang nagaganap sa lipunan. Tratuhin natin ang bawat isa bilang kapantay at bigyan natin ng respeto ang bawat isa. Lalaki man o Babae, kayang maging huwaran ng pagbabago sa bansa. Sa gayon, masasabing tunay ngang may impluwensiya ang mga ideya sa mga akdang pampanitikan upang makapagsimula ng pagbabago.
Lagom
Sa malapit na hinaharap, si Major ang kauna-unahan sa kanyang uri: isang tao na pinahusay na cyber upang maging isang perpektong kawal na nakatuon sa pakikipaglaban upang itigil ang pinaka-mapanganib na criminal sa mundo. Sa panahon na ang terorismo ay umabot sa isang bagong antas na kinabibilangan ng kakayahang mag-hack sa isip ng mga tao at kontrolin ang mga ito, si Major ay kwalipikadong-kwalipikado upang pigilan ito. Habang naghahanda siya upang harapin ang isang bagong kaaway, natuklasan ni Major na ang kanyang buhay ay ninakaw sa halip na maligtas. Ngayon, siya ay walang hinto upang mabawi ang kanyang nakaraan habang parusahan ang mga gumawa nito sa kanya.

Mga Natuklasan
Natuklasan sa pananaliksik na ito ang sumusunod:
Ang teoryang feminismo ay ang paniniwala na ang lahat ng mga lalaki at babae ay pantay-pantay sa pagtatamasa ng mga karapatan sa lipunan. Ang mga kababaihan ay may karapatang gawin ang anumang nagagawa ng mga kalalakihan. Gayun paman, di natin maaalis na ang teoryang feminismo ay may malaking gamit sa panitikan sapagkat nagbibigay ito ng idea o angkop na leksyon na dapat wala sa kung anong kasarian ang mga pwedeng gawin sa mundo. Bilang isang teoryang pampanitikan ay may layunin ito na maunawaan ng mga tao o ng mga mambabasa ang di pagkapantay-pantay ng mga babae sa mga lalake. Subalit ang mga feminista o mga feminist sa Ingles at tinatawag ding mga tagapagtaguyud ng teoryang ito ay naniniwala na ang panitikan ay hindi nyutral at wala itong kinikilingan sapagkat ito ay produkto ng panlipunan at kulturang kalagayan.

Hindi natin maiaalis sa ating nakaraan at sa nagbabagong panahon na may malaking pagbabago ang mga kababaihan noon at ngayon. Kung atin itong babalikan ay lalo lang tayong matatagal gayunpaman, ang mga kababaihan noong unang panahon at sa makabagong panahon ngayon ay higit na magkaiba. Noon ang mga babae ay mahihina, inaapi sa lipunan at tinatawag na mababang uri ng tao sa lipunan, higit sa lahat ay hindi binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral dahil sa magiging katulong lamang sila sa mga gawaing pambahay at laging nasa likuran ng imahe ng mga lalaki. Ngunit ngayon ay marami na ang nangyayaring pagbabago lalo na sa pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan naging mas malakas, kagalang galang, marami na ang rumirespito at malakas din ang kanilang pagsulong sa mga karapatan ng mga kababaihan.

Sa pagkakataong ito, lubos na nauunawan na ang teoryang Feminismo kung ating gagamitin sa pelikula ay may malaking halaga kung kaya’t naipapaliwanag nito kung bakit naging sentro ang kababaihan sa pelikula. Sa nasabing pelikula, maipapakita na akma ang teoryang feminismo bilang basehan sa pagsusuri.

Kongklusyon
Rekomendasyon
Talaan ng mga Sanggunian

Apendiks A: Mga Larawan mula sa Eksena ng Pelikula
Apendiks B: Dokyumentasyon: Mga Larawan ng Mananaliksik
C U R R I C U L U M V I T A E
Pangalan: MARY ZULEKHA C. MARTURILLAS
PERSONAL NA DATOS
Nasyonalidad: FILIPINO
Petsa ng Kapanganakan: AGOSTO 31, 2001
Lugar ng Kapanganakan: CAGAYAN DE ORO CITY
Tirahan:SAN JUAN II LAPASAN,
CAGAYAN DE ORO CITY
KONTAK
Cellphone: 09555662527
EDUKASYONG NATAMO
Kolehiyo:
Sekundarya: MISAMIS ORIENTAL GENERAL COMPREHENSIVE
HIGH SCHOOL
DON APOLINAR VELEZ STREET, CAGAYAN DE ORO CITY
Elementarya: EAST CITY CENTRAL SCHOOL.

LAPASAN CAGAYAN DE ORO CITY
Primarya: SACRED HEART OF JESUS MONTESORRI SCHOOL
CLARO M. RECTO, CAGAYAN DE ORO CITY
MgaKasabihan: “CHANGE WHAT YOU CANNOT ACCEPT AND
ACCEPT WHAT YOU CANNOT CHANGE.

CURRICULUM VITAE
Pangalan: MARIA ERIKA S. BARCELON
PERSONAL NA DATOS
Nasyonalidad: FILIPINO
Petsa ng Kapanganakan:SETYEMBRE 11, 2001
Lugar ng Kapanganakan: CAGAYAN DE ORO CITY
Tirahan: BLK 12, LOT 47-48 DOFFODIL ST. CAMELLA HOMES CAGAYAN DE ORO CITY, UPPER BALULANG
KONTAK
Cellphone: 09975678889
EDUKASYONG NATAMO
Kolehiyo:
Sekundarya: XAVIER UNIVERSITY-ATENEO DE CAGAYAN (MAIN CAMPUS)
XAVIER UNIVERSITY-ATENEO DE CAGAYAN (PUEBLO CAMPUS)
Elementarya: XAVIER UNIVERSITY-ATENEO DE CAGAYAN (PUEBLO
CAMPUS)
Primarya: TINY TOTS LEARNING CENTER
MgaKasabihan: “LAUGHTER IS THE BEST MEDICINE”
CURRICULUM VITAE
Pangalan:ABDUL MONIB I. DIMAKUTA JR.

PERSONAL NA DATOS
Nasyonalidad: FILIPINO
Petsa ng Kapanganakan: AUGUST 23, 2000
Lugar ng Kapanganakan: TAGUIG CITY, METRO MANILA
Tirahan: PABAYO-DOLORES ST., BRGY. 9,
CAGAYAN DE ORO CITY
KONTAK
Cellphone: 09759961859
EDUKASYONG NATAMO
Kolehiyo:
Sekundarya: XAVIER UNIVERSITY-ATENEO DE CAGAYAN
(MAIN CAMPUS)
SAINT THERESA COLLEGE (STC)
Elementarya: MARIAN COLLEGE (MC)
LA SALLE ACADEMY (LSA)
SEVENTH-DAY ADVENTIST (SDA)
Primarya: LOURDES ACADEMY
MgaKasabihan: “DON’T BELIEVE IN YOURSELF, BELIEVE IN ME WHO BELIEVES IN YOU”

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Irma!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out